lunduniversity.lu.se

Water Portal

Lund University

News

2016-09-21

LU My Water Story

by Shona Jenkins (M.Sc. in Environmental Studies and Sustainability Science, LU)

[...]

2016-09-21

Lokala åtgärder räddar vattnet när klimatet blir varmare

Globala miljöförändringar på grund av varmare klimat går att bekämpa på lokal nivå. Kvaliteten på det vatten vi

[...]

2016-09-21

Upcoming Dissertation at Lund University

When: Friday October 28, 2016, 10:15, in V:C Who: Angelica Lidén (Sweden) About: Safe drinking water in a

[...]